Vejledning og bedømmelse

Vejledning og bedømmelse

Via samtaler med faglærere og vejleder støttes eleven i de valg, der fx. skal tages om uddannelses- eller erhvervspraktik. 

Elever og lærer holder et fælles ugentligt møde, og eleven har løbende mulighed for individuelle samtaler med en vejleder.

 

Uddannelsen indeholder følgende fastlagte evalueringsaktiviteter, der lægger op til slutbedømmelsen, hvor eleven består eller ikke-består:

  • Vurderingssamtale forud for optagelse på uddannelsen (elev, lærer, uddannelsesleder samt eventuelle kommunale sagsbehandlere)
  • Evaluering efter 6 ugers forløb (elev, lærer og kurator)
  • Evalueringssamtale efter 3 måneder  (elev, lærer)
  • Praktikevaluering juni og/eller september (Tilbagemelding fra praktiksted som udgangspunkt for samtale mellem elev, lærer og kurator)
  • Bedømmelse efter gartnerforløb ved sæsonafslutning medio oktober. (Faglærer, elev og vejleder)
  • Bedømmelse af hele uddannelsesforløbet og af slutprodukt ved afslutning af hovedforløb (elev, lærer, to eksterne censorer)

Ved uddannelsens afslutning modtager eleverne et uddannelsesbevis, hvor uddannelsen er beskrevet og den enkelte elevs kompetencer er beskrevet, så det giver elev og kommende uddannelsessteder eller arbejdsgivere en klar fornemmelse af elevens kompetencer, og hvad der kræves af omgivelserne hvis kompetencen skal udfoldes.