Køkken medarbejder

Køkken medarbejder

Som elev på køkkenuddannelsen lærer du at indgå i arbejdet i et produktionskøkken. Du introduceres til arbejdet i forskellige enheder i et produktionskøkken. På baggrund af denne basis skal du vælge mellem tre specialiseringsområder:

  • brødbagning,
  • gastronomi- og ernæring 
  • mødebetjening og kaffe/te servicering af ansatte

På køkkenuddannelsen arbejder du i den 1-årige uddannelse hen mod en række kompetencemål (niveau 3 i den nationale kvalifikationsramme). 

Ved uddannelsens afslutning får du beskrevet, i hvilket omfang du i et tværfagligt samarbejde i et køkken kan tage ansvar for afgrænsede arbejdsprocesser.