Vejledning og bedømmelse

Vejledning og bedømmelse

Via samtaler med faglærere og vejleder støttes eleven i de valg, der skal tages om valg af fokusområde i et af uddannelsens fagområder og om valg om uddannelses- eller erhvervspraktik i hovedforløbet. Der er løbende mulighed for vejledende møder. I udgangspunktet indeholder forløbet 5 fastlagte tidspunkter, hvor der lægges op til evaluering og til slutbedømmelse:

  1. Vurderingssamtale forud for optagelse på uddannelsen (elev, lærer, uddannelsesleder samt eventuelle kommunale sagsbehandlere)
  2. Bedømmelse efter 6 ugers basisforløb (elev, lærer og kurator)
  3. Evaluering efter 8 ugers virksomhedsbaseret produktionsundervisning (elev, lærer, virksomhedsrepræsentant)
  4. Praktikevaluering (Tilbagemelding fra praktiksted som udgangspunkt for samtale mellem elev, lærer og kurator)
  5. Bedømmelse af hele uddannelsesforløbet og af slutprodukt ved afslutning af hovedforløb (elev, lærer, to eksterne censorer)

Ved uddannelsens afslutning modtager eleverne et uddannelsesbevis, hvor uddannelsen er beskrevet og den enkelte elevs kompetencer er beskrevet, så det giver elev og kommende uddannelsessteder eller arbejdsgivere en klar fornemmelse af elevens kompetencer og hvad der kræves af omgivelserne hvis kompetencen skal udfoldes.

Fastlagte evaluerings- og bedømmelsesaktiviteter.

1

Basis.
6 uger

2

Virksomhedsbaseret
Produktion. 8 uger

3

Hovedforløb.
26 uger

4

Hovedforløb fortsat…

5