Opbygning

Opbygning

Uddannelsen er opdelt i et basisforløb på 6 uger, et forløb med virksomhedsbaseret produktion i 8 uger og et hovedforløb på 26 uger.

I basisforløbet, der strækker sig over 6 uger, introduceres eleven gennem en praktisk produktion til uddannelsens fem fagområder samt to tværgående emner.

 

 

Basis -
6 uger

Introduktion til TV-foto-grafering, lyd, lys, grafik & tekst, redigering

 

Virksomhedsbaseret
Produktion - 8 uger

Produktioner i 
AV-afdeling på virksomhed

Hovedforløb - 26 uger
 

Vekselvirkning mellem virksomhedsbaseret produktion og forløb på Glad Fagskole samt mulighed for ekstern praktik.

 

I basisforløbet, der strækker sig over 6 uger, introduceres eleven gennem en praktisk produktion til uddannelsens fem fagområder samt to tværgående emner.

I forløbet med virksomhedsbaseret produktion, der strækker sig over 8 uger, indgår eleverne under instruktion og vejledning i et AV-team, der producerer TV- og videoproduktioner hos eksterne samarbejdspartenere.

I hovedforløbet, der strækker sig over 26 uger, flexes der mellem virksomhedsbaseret produktion, hvor eleverne selvstændigt med mulighed for vejledning gennemfører TV-og videoproduktioner for eksterne samarbejdspartnere og medieproduktion på Glad Fagskole, med mulighed at fokusere på et af de fem fagområder.

Fælles for de tre forløb er, at de er bygget op omkring praktisk medieproduktio. De tre forløb adskiller sig i og med at lærer-elevrelationen bevæger sig fra en høj grad af lærerinstruktion i basisforløbet til produktion baseret på dialog, elevansvar og selvstædig beslutningstagen i AV-teamet ved afslutningen af hovedforløbet.

Inden for de 26 uger har eleverne mulighed for en studie- eller erhvervspraktik på en varighed af 3-4 uger, hvor de I mindre teams fx. indgår i produktioner på en anden virksomhed end der hvor de i uddannelsens første del har indgået i praksis. Hvorvidt der er tale om en studiepraktik på en erhvervsskole eller erhvervspraktik på en virksomhed/institution beror på om eleverne har et perspektiv om at skulle videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Uddannelsen afslutter med et forløb på ca. 6 uger, hvor eleven arbejder med sin hovedproduktion op til den afsluttende prøve.

 

Mødetider

I de perioder undervisningen foregår på Glad Fagskole er mødetiden fra mandag til torsdag 8:30 -14:30 og fredag 8:30 – 12.00.

I de virksomhedsbaserede produktionsperioder og i praktikperioden må eleven være indstillet på fleksible arbejdstider indenfor den ugentlig ramme på 34 lektioner (svarer til 25,5 hele timer + frokost). Incl. frokost bliver det gennemsnitlig 6 timer per dag.