Målgruppe

Målgruppe

Uddannelsen er for unge med forskellige former for funktionsnedsættelse, som har interesse og talent for medieproduktion.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemgået en 3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på en medielinje – eller på anden vis have opnået lignede kompetencer fx. via efterskoleophold eller uddannelse på en produktionsskole.

Er der tvivl om en ansøger vil få noget ud af uddannelsen, er der mulighed for et afklaringsforløb på Glad Fagskole forud for uddannelsesstart.