Mål

Målet med uddannelsen

På AV-Team medarbejder uddannelsen på Glad Flex er det målet, at deltagerne efter uddannelsen kan indgå i et job som en del af et AV-Team i en medieafdeling på en større institution eller virksomhed. Uddannelsen retter sig derfor primært mod ansættelse i medie eller it-afdelinger, hvor der i forbindelse med dokumentation og formidling af praksis er brug for TV- og video produktioner, der kan lægges ud på forskellige brugerflader.

For nogle elever kan målet også være efterfølgende at starte på et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Endelig kan uddannelsen danne basis for etablering af egen socialøkonomisk virksomhed, hvor et AV-Team producerer TV- og videoproduktioner i stil med dem, der producers i uddannelsesforløbet.