Uddannelser

Madgartner

Som elev på madgartner uddannelsen er du med til at etablere drivhuse og højbede, samt at dyrke og høste grøntsager, frugt, bær og krydderurter. Det foregår primært forår og efterår, hvor du kommer til at være ude i den friske luft og arbejde fysisk.

I vinterhalvåret foregår uddannelsen i et køkken i Glad Mad. Her vil du blive undervist i tilberedning af råvarer til madretter eller forråd i form af syltning, henkogning og tørring.

Uddannelsen indebærer også studieture og praktikforløb på gartnerier og by- og skolehaver, hvor du lærer at formidle din viden til besøgende - det kan foreksempel være elever fra en folkeskole.

Som uddannelse til madgartner, arbejder du i den 1-årige uddannelse hen mod en række kompetencemål (niveau 3 i den nationale kvalifikationsramme). 

 

 

 

Køkken medarbejder

Som elev på køkkenuddannelsen lærer du at indgå i arbejdet i et produktionskøkken. Du introduceres til arbejdet i forskellige enheder i et produktionskøkken. På baggrund af denne basis skal du vælge mellem tre specialiseringsområder:

  • brødbagning,
  • gastronomi- og ernæring 
  • mødebetjening og kaffe/te servicering af ansatte

På køkkenuddannelsen arbejder du i den 1-årige uddannelse hen mod en række kompetencemål (niveau 3 i den nationale kvalifikationsramme). 

Ved uddannelsens afslutning får du beskrevet, i hvilket omfang du i et tværfagligt samarbejde i et køkken kan tage ansvar for afgrænsede arbejdsprocesser. 

AV-team medarbejder

AV-team på to dages optagelse i Nakskov

På AV-team uddannelsen lærer du at indgå i en gruppe på 4-6 personer, der med hver jeres speciale støtter hinanden i optagelser og redigering af TV-og videoproduktioner til intern og ekstern brug i større institutioner eller virksomheder.

Produktionerne kan for eksempel bestå af profilfilm af ansatte, dækning af konferencer og evt. interview med deltagende eksperter, præsentationer til brug for deltagere før eller efter kurser og forelæsninger m.v.

Som elev på uddannelsen til AV-team medarbejder opnår du gennem den 1-årige uddannelse indsigt i alle led i produktionsprocessen. Derfor kan du som AV-medarbejder udover at varetage din egen funktion også støtte kollegaer i de overvejelser og valg, der opstår i enhver produktion, ligesom du kan træde til i andre funktioner end den, du har fokuseret på i uddannelsen.