Tidsplan

Tidsplan

Projektet er planlagt til at løbe over en 4-årig periode fra 2013-2016. hvor der samarbejdes med virksomheder, erhvervsskoler og kommuner, Projektet falder i tre dele:

Fase 1 (2013) vedrører primært metodeudvikling samt udvikling af model for arbejdet udvikling af kompetencegivende uddannelse. Dette indebærer udvikling af erhvervsrettede moduler og udvikling af metode/systematik til vurdering og dokumentation af kompetencer.

Fase 2 (2014 og 2015) er afprøvning af metode/systematik til vurderings- og dokumentation ved gennemførsel af 1-2 erhvervsrettede moduler fx målrettet køkken- og medierådet og evt. det grønne område. Modulernes varighed forventes af være på 12 måneder(40 ugers undervisning). Det forventes, at der kan afvikles 2-3 hold med hver 5-7 elever, der afprøver de udviklede moduler. Modulerne revideres og gennemprøves igen. I fase 2 indgår også indsatser i forhold til brobygning til virksomheder og erhvervsskoler med henblik på elevernes mulige ansættelse og/eller videre uddannelse.

Fase 3 (2016) indeholder endelig erfaringsopsamling, perspektivering i forhold til det overordnede mål om at stille gruppen af unge med handicap bedre i forhold til at komme i uddannelse og/eller videre i arbejde efter STUen herunder formidling af projektets erfaringer.

Undervejs i de tre faser vil der være løbende opsamling på erfaringer samt dialog med kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter i forhold til anvendelighed og behov. I tilknytning til projektet produceres en dokumentarfilm med en forventet varighed på ca. 25 minutter. Filmen vil med afsæt i elevgruppen have fokus på udfordringer, barrierer, erfaringer samt projektets resultater og vil blive bredt distribueret via egen sendeflade, de sociale medier etc. Målet med filmen er at skabe synlighed og tilskynde til en bredere debat jf. projektets mål og forandringsmål.