Program til konference på Christiansborg den 16. november

 Uddannelse og beskæftigelse til unge med funktionsnedsættelse 

Kan kompetencegivende uddannelse øge inklusion af unge med funktionsnedsættelse?

Glad Fonden har gennemført et forsøg med kompetencegivende uddannelse - Glad Flex Uddannelse -  som viser, at uddannelse til målgruppen nytter.

På konferencen stilles der skarpt på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan et erhvervsrettet uddannelsestilbud se ud?
  • Hvad skal der til, for at uddannelse til de unge medfører beskæftigelse?
  • Kan et uddannelsestilbud til unge med funktionsnedsættelse fremadrettet integreres i det samlede billede af erhvervsrettede ungdomsuddannelser (EUD, EGU, KUU, PBE)?
  • Har samfundet råd til  at investere i kompetencegivende uddannelse til denne gruppe unge?

Program:

 9.15 –9.30: Ankomst – Kaffe og croissant

 9.30 - 10.00: Hvorfor får denne gruppe unge ikke en kompetencegivende uddannelse? v. Mikkel Holmbäck, Direktør Glad Fonden.

10.00 - 10.10: Mød to unge, der har gennemført en Glad Flex Uddannelse - film

10.10 - 10.30: Forslag til en mulig uddannelsesmodel v. Casper Jensen, Uddannelseschef, Glad Fagskole.

10.30 – 10.45: Mød de virksomheder, der har deltaget i forsøgsprojektet - film

10.45 - 11.30: Dialog og tapas - Mød elever, faglærere og vejledere fra Glad Flex Uddannelse over en let anretning v. Glad Mad

11.30 - 12.45: Paneldebat

  • Skal de unge have mulighed for kompetencegivende uddannelse?
  • Hvis ja, hvordan kan det i så fald blive til virkelighed?
  • Hvis nej, hvad bliver så konsekvensen?

I panelt sidder:

Karina Adsbøl, MF, Dansk Folkeparti
Marianne Jelved, MF, Radikale Venstre
Annette Lind, MF Socialdemokratiet
Anni Matthiesen, MF, For Venstre
Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef, Aarhus Kommune
Peter Koudahl, Docent ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik
Mikkel Holmbäck, Direktør, Glad Fonden

Mulighed for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne.

12.45 - 13.00: Opsamling af panelets forslag til fremadrettede handlinger.

Moderator på konferencen: 

Jacob Rosenkrands, cand.scient.pol. og journalist på Deadline, DR2.