Organisation

Organisation

De organisatoriske rammer for projektet er etableret i Glad Fagskole med:

  1. En styregruppe
  2. En projektleder
  3. En arbejdsgruppe med faglærere og kuratorer for hvert uddannelsesmoduler, der skal udvikles (i opstartsfasen to arbejdsgrupper)
  4. Faglige branchebaserede dialoggrupper, der følger de enkelte uddannelsesmoduler, hvor samarbejdspartnerne indgår (fx universiteter, erhvervsskoler m.v. samt ressourcepersoner fra relevante enheder i Glad Fonden)