Opbygning

Køkken Team uddannelsen er opdelt i et basisforløb på 6 uger, et hovedforløb på 28 uger og et afsluttende forløb på 6 uger med en hovedopgave

Basis 6 uger
 

Introduktion til tjener, gastronomi, ernæring og brødbagning

 

Virksomhedsbaseret produktion i et køkken i en større virksomhed – 28 uger.

Flex mellem deltagelse i team i køkkenet og undervisning i teamarbejde med de øvrige elever. 

Mulighed for 2-4 ugers praktik på erhvervsskole eller anden virksomhed.

 

Hovedopgave på 6 uger

Ekstern bedømmelse

 

 

I basisforløbet, der strækker sig over 6 uger, introduceres eleven til uddannelsens tre fagområder: aspirant til ernæringsassistent- og gastronomiassistent, kursus- og konferencetjener eller brødbagerassistent.

I hovedforløbet, der strækker sig over 28 uger, indgår eleverne under instruktion og vejledning i et Køkken Team i et køkken, hvor der dagligt produceres mad til mere ned 200 ansatte. I denne periode fokuserer eleverne på at blive aspirant til et´ af de fire områder og undervisningen tilrettelægges efter det valg eleven har taget efter de første 6 basisuger.

I hovedforløbet bevæger elev-lærer relationen sig fra en høj grad af lærerinstruktion til deltagelse baseret på dialog, elevansvar og selvstædig beslutningstagen.

Inden for de 28 uger har eleven mulighed for en individuel studie- eller erhvervspraktik på en varighed af 2-4 uger. Hvorvidt der er tale om en studiepraktik på en erhvervsskole eller erhvervspraktik på en virksomhed/institution beror på om eleven har et perspektiv om at skulle videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Uddannelsen afslutter med et forløb på 6 uger, hvor eleven forbereder sig til den afsluttende kompetenceprøve.