Opbygning

Uddannelsen er opbygget som en cyklus, der følger årstiden og vejret. Indholdet i uddannelsen kan derfor forskyde sig alt efter om vinteren varer længe, sommer kommer tidligt osv.

Her ser du i overskrifter årets gang på madgartneruddannelsen:

Marts 
 • Konstruktion - etablering af bede/drivhuse
 • Forspiring, såning
 • Teori - introducerende
 • Køkkenhygiejne
 • Fagterminologi
 • Råvarekendskab
April
 • Tilsåning (løbende)
 • Teori – og gartneridentitet (hvad er det at være gartner)
 • Besøg på andre typer gartnerier.
Maj
 • Tilsåning (løbende)
 • Plantning
 • Pleje (vanding,gødskning, lugning)
 • Høst (begyndende)
Juni
 • Smagning og krydring
 • Vanding
 • Lugning
 • Plantesundhed (skadedyr m.m.)
 • Praktik
Juli     Ferie
August
 • Vanding
 • Lugning
 • Høst – egne + byvilde frugter og bær.
 • Besøg på forskellige typer gartnerier
September
 • Høst
 • Forarbejdning
 • Indsamling af frø
 • Bålmad
 • Råvareklargøring
Oktober
 • Høst
 • Vinterklargøring
 • Genbesøg på andre typer af gartnerier, haver m.v.
 • Grønsagsgastronomi
November
 • Traditionel konservering
 • Fermentering
 • Syltning
 • Henkogning
December
 • Røgning
 • Bagning
 • Faglig formidling
Januar
 • Grønsagsretter, tilberedning
 • Saltning
 • Forebredelse til afsluttende opgave
Februar
 • Repetition
 • Afsluttende opgave