Om projektet

Forsøg med kompetencegivende uddannelse

Glad Flex Uddannelse er et forsøg med kompetencegivende uddannelse til unge, der har afsluttet en STU og som gerne vil have mere uddannelse.  Uddannelsen er bygget op med flex mellem undervisning gennem deltagelse i virksomhedsbaseret produktion på arbejdspladser og praktikker på erhvervsskoler eller virksomheder og undervisning i Glad Fagskole regi´. 

Uddannelsen skal gennem øget fokusering på kompetenceudvikling klæde de unge på til et job på det ordinære jobmarked eller til at gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse - fx til at starte på et grundforløb på en teknisk skole.

Glad Flex Uddannelse er beskrevet med kompetencemål (svarende til niveau 3 i den nationale kvalifikationsramme) samt undervisningsmål/aktiviteter, læringsmål, hvilket vil være et redskab til at synliggøre både for den unge, for kommende arbejdsgivere eller uddannelsessteder, hvilke kompetencer den unge har opnået i uddannelsen, og under hvilke vilkår, den unge fungerer og lærer bedst.