Ny 2-årig Flex Uddannelse med start august 2018

Glad Fonden søsætter i samarbejde med Aarhus, Esbjerg og Københavns Kommune et ambitiøst uddannelsesprojekt, der tilbyder en 2-årig erhvervsrettet uddannelse til 100 unge. En donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond muliggør projektet. 

Fra august 2018 tilbydes unge med et kognitivt handicap en 2-årige Flex Uddannelse. De unge kan blandt andet vælge uddannelse, der retter sig mod beskæftigelse indenfor køkken, butik, lager og udendørs vedligehold. Hvilke uddannelser, der udbydes i de tre byer, ligger helt fast i begyndelsen af marts 2018.

Flex Uddannelsen er målrettet unge mellem 18-30 år, der har afsluttet en STU og gerne vil have mere uddannelse, men ikke har mulighed for at blive optaget på en eksisterende erhvervsrettet uddannelse. 

Unge, der er interesseret i uddannelsen, vil i foråret 2018 blive inviteret til informationsmøder. Kommunerne medfinansierer uddannelsen og derfor skal unge, der gerne vil ind på en Flex Uddannelse, aftale det med kommunen. Se under kontakt.

Projektet bygger på erfaringer med 1-årigt uddannelseforløb - se nedenfor.