Madgartnerne fik besøg af Greencon

Madgartnereleverne fik den 25. august besøg af firmaet Greencon, der også arbejder med byøkologi og vedligehold af grønne områder i byen. Der blev udvekslet ideer og erfaringer med at få urter og grønsager til at vokse i byen.

Som madgarter lærer eleverne også at formidle deres viden, og besøget fra Greencon var en mulighed for at øve sig i formidling af de overvejelser, der ligger bag valg af afgrøder, bekæmpelse af skadedyr m.v. i Glads urtehave - i dette tilfælde til en ekspert på området.