Målgruppe

Uddannelsen er for unge, som har interesse og talent for gastronomi, ernæring, bagning eller betjening.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemgået en 3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på en køkkenlinje – eller på anden vis have opnået lignede kompetencer fx. via efterskoleophold eller uddannelse på en produktionsskole.

 

Er der tvivl om en ansøger vil få noget ud af uddannelsen, er der mulighed for et afklaringsforløb på Glad Fagskole forud for uddannelsesstart.

Så længe uddannelsen ikke er SU berettiget er det desuden en forudsætning, at eleven kan få uddannelsen finansieret af sin kommune – og herunder afklaret konsekvenserne i forhold til sit forsørgelsesgrundlag.