Målet med uddannelsen

Uddannelsens overordnede formål er, at de unge opnår kompetencer, så de kan gå videre i et uddannelsesforløb eller opnå ansættelse i en virksomhed. Målet er, at de unge ved afslutningen af Glad Flex Uddannelse er aspiranter til at starte på et job eller på grundforløb på følgende erhvervsuddannekser: Brødbagerassistent, Gastronomi-assistent, Ernæringshjælper eller Kursus/konferencetjener. 

På disse fagområder opnår eleven i basisforløbet viden om facts, principper, processer og almene begreber samt om basale metoder og normer for samarbejde. Målet er, at eleven efter endt uddannelse indenfor det valgte fokusområde kan udføre opgaver, der i vid udstrækning er stillet af andre, og som i et vist omfang er rutineprægede. Eleven kan, som en del af et team, håndtere den grad af forudsigelighed, som følger med medmenneskers forskellige reaktionsmønstre, herunder reaktioner fra kolleger, ledere, kunder og borgere.

Eleven kan tage ansvar for eget arbejde og for køkken teamets gennemførelse af den samlede opgave. Køkken medarbejderen kan deltage i beslutninger i den konkrete opgaveudførsel, hvor planlægning, evaluering og overordnede beslutninger er taget af andre.

Eleven kan under vejledning tilpasse sit arbejde til andre medarbejdergrupper på arbejdspladsen og i dialog med en vejleder, formulere sit behov for støtte eller videre uddannelse i forhold til den udvikling der er i branchen.