Mål

Uddannelsen til madgartner retter sig primært mod ansættelse i byhaver, gartnerier, orangerier, slots-og klosterhaver samt i større produktionskøkkener eller restauranter, der allerede er i gang eller gerne vil i gang med at dyrke deres egne råvarer.

For nogle elever kan målet også være efterfølgende at starte på et grundforløb på en erhvervsuddannelse.

Endelig kan uddannelsen danne basis for etablering af egen socialøkonomisk virksomhed, hvor et eleven sammen med andre på kontraktbasis tilbyder pleje af byhaver af forskellig karakter.