AV-team medarbejder

AV-team på to dages optagelse i Nakskov

På AV-team uddannelsen lærer du at indgå i en gruppe på 4-6 personer, der med hver jeres speciale støtter hinanden i optagelser og redigering af TV-og videoproduktioner til intern og ekstern brug i større institutioner eller virksomheder.

Produktionerne kan for eksempel bestå af profilfilm af ansatte, dækning af konferencer og evt. interview med deltagende eksperter, præsentationer til brug for deltagere før eller efter kurser og forelæsninger m.v.

Som elev på uddannelsen til AV-team medarbejder opnår du gennem den 1-årige uddannelse indsigt i alle led i produktionsprocessen. Derfor kan du som AV-medarbejder udover at varetage din egen funktion også støtte kollegaer i de overvejelser og valg, der opstår i enhver produktion, ligesom du kan træde til i andre funktioner end den, du har fokuseret på i uddannelsen.