Flyveklare AV-team medarbejdere

Flyveklar

Chris, Lasse, Loke og Amir, der gennem det sidste år har været piloter på et forsøg med kompetencegivende uddannelse til AV-teammedarbejdere, er nu klar til at indgå i produktion af video i offentlige såvel som private virksomheder. De har alle bestået den et-årige uddannelse som AV-team medarbejdere.

De er uddannet i, hvordan man, som en del af et team, indtager sin rolle i produktionen på det område, man er bedst til. De har kendskab til alle funktioner i et produktionsteam, og kan derfor træde til i andre funktioner end dem, de primært har fokuseret på. Uddannelsen afsluttede med en fælles produktion, hvor de fire selvstændigt planlagde, optog, redigerede, tekstede og uploadede en præsentationsvideo.  Her er de - glade for resultatet - sammen med dered faglærer, filmfotografen Erik Norsker.