Baggrund

Baggrund

Siden 2007 har det været muligt for unge med forskellige former for funktionsnedsættelse at få en 3-årig Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (senest: LBK nr 1031 af 23/08/2013). Gennem en STU er der nogle unge, der opnår kompetencer, der gør det muligt for dem at starte på et job eller starte på fx et grundforløb på en erhvervsuddannelse.

Langt de fleste unge har imidlertid brug for mere uddannelse og den mulighed eksisterer ikke i dag. De videregående uddannelser er stadig ikke indrettet på at inkludere unge med forskellige former for funktionsnedsættelser. Derfor har Glad Fonden igangsat dette ambitiøse forsøgsprojekt med kompetencegivende uddannelse på særlige vilkår som går under navnet: Glad Flex Uddannelse.