Anbefalinger på baggrund af forsøgsprojekt

Glad Fonden har opsummeret erfaringerne fra 3 1/2 års forsøg med kompetencegivende uddannelse på særlige vilkår.

Det konkluderes at uddannelse til unge med funktionsnedsættelse nytter.

Glad Fonden giver en række anbefalinger til, hvordan uddannelse kan tilrettelægges på mindre hold med en fast faglærere på en virksomhed, så de unge opnår et kompetenceniveau, hvor de kan tage ansvar for afgrænsede, rutineprægede arbejdsprocesser inden for den branche, de er uddannet til.

Notatet kan læses i sin fulde længde her: Notat.pdf