Aktuelt

Alexandra brillierer med opdækning til konference

Uge 47 var to faglærere og en elev fra Hotel og Restaurantskolen på besøg på køkkenuddannelsen i Glad Mad på Foss.

Det blev i samarbejde med eleverne fra Glad Flex Uddannelsen blandt andet til denne flotte bordopdækning.

Lærer og elevudveksling er en del af det samarbejde Glad Fagskole har med Hotel og Restaurantskolen i forbindelse med forsøg med kompetencegivende uddannelse på særlige vilkår.

Antorini på besøg hos Glad

Undervisningsminister Christine Antorini besøgte i maj måned Glad Fonden for blandt andet at høre om vores igangværende forsøg med kompetencegivende uddannelse: Glad Flex Uddannelse. 

På rundvisningen fortalte vi ministeren om, at vi i forsøget udvikler og beskriver erfaringer med:

Køkken-Team'et på besøg på Hotel- og Restaurantskolen

De studerende på uddannelsen til Køkken-team medarbejder var den første uge på flere studieture. De besøgte blandt andet Hotel-og Restaurantskolen for at få en fornemmelse af, hvad der foregår på et basisforløb, hvor eleverne fx. stiler mod at blive brødbagerassistenter.

En Glad film

Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende.” Se en GLAD film.

Sider